Producent mebli dla dzieci

Naszą specjalością i pasją są bukowe meble dziecięce. Producent mebli dla dzieci AMAL II gwarantuje Państwu, że oferowane przez nas produkty wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, są ekologiczne, a dodatkowo są ponadczasowe i bardzo trwałe. Naszym celem jest spełnienie wszelkich wymagań i potrzeb klientów, dlatego nieustannie śledzimy światowe trendy i najnowsze rozwiązania.. więcej 

Zajmujemy się wyłącznie produkcją hurtową Przy zamówieniach indywidualnych zapraszamy do sieci sprzedaży 

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego nr 1/2018

Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy fabrycznie nowego wózka widłowego (1szt.), została wybrana oferta złożona przez:
GAMADEX Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 16, 34-123 Chocznia
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego nr 2/2018

Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy fabrycznie nowego wózka paletowego elektrycznego (1szt.), została wybrana oferta złożona przez:
BLACHDECKER – RYSZARD KUDZIA, Ul. Myślenicka 35, 32-031 Mogilany
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego nr 3/2018

Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy fabrycznie nowego ręcznego wózka paletowego (3szt.), została wybrana oferta złożona przez:
BLACHDECKER – RYSZARD KUDZIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 - dodane 08.08.2018

Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego (1szt.)

 1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
 2. pocztą lub osobiście na adres: Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk, Tarnawa Dolna 34, 34-210 Zembrzyce
 3. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres meble@amal2.pl
 4. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
 7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:

Amal II Sp.J. Zadora , Matuszyk,
Tarnawa Dolna 34,
34-210 Zembrzyce
oraz posiadać oznaczenie:
„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 z dnia 08.08.2018 r.”

Elementem Oferty powinien być zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty umożliwiające ocenę zgodności z Zapytaniem Ofertowym. Dopuszcza się przedstawienia tych opisów w formie dodatkowego załącznika do oferty.

zobacz więcej pobierz plikZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 - dodane 08.08.2018

Dostawa fabrycznie nowego wózka paletowego elektrycznego (1szt.)


 1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
 2. pocztą lub osobiście na adres: Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk, Tarnawa Dolna 34, 34-210 Zembrzyce
 3. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres meble@amal2.pl
 4. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
 7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:

Amal II Sp.J. Zadora , Matuszyk,
Tarnawa Dolna 34,
34-210 Zembrzyce
oraz posiadać oznaczenie:
„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 z dnia 08.08.2018 r.”

Elementem Oferty powinien być zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty umożliwiające ocenę zgodności z Zapytaniem Ofertowym. Dopuszcza się przedstawienia tych opisów w formie dodatkowego załącznika do oferty.

więcej - pobierz plik

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego numer 1/12/2017 - dodane 29.12.2017

pobierz plik pdfZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 - dodane 08.08.2018

Dostawa fabrycznie nowego ręcznego wózka paletowego (3szt.)
 1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
 2. pocztą lub osobiście na adres: Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk, Tarnawa Dolna 34, 34-210 Zembrzyce
 3. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres meble@amal2.pl
 4. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
 7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:

Amal II Sp.J. Zadora , Matuszyk,
Tarnawa Dolna 34,
34-210 Zembrzyce
oraz posiadać oznaczenie:
„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 3/2018 z dnia 08.08.2018 r.”


Elementem Oferty powinien być zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty umożliwiające ocenę zgodności z Zapytaniem Ofertowym. Dopuszcza się przedstawienia tych opisów w formie dodatkowego załącznika do oferty.

zobacz więcej pobierz plik

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2017 z dnia 11/12/2017
 

dotyczące wyboru Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu zespołu do spalania mokrych trocin i zrębków z urządzeniami towarzyszącymi celem modernizacji kotłowni Zamawiającego, ubiegającego się o wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 Więcej informacji:


Aktualności

21-23 II 2018 - jesteśmy na Targi Kielce 2018 Kids Time - nasze stoisko to Hala D stoisko D-74
wiecej


Od 14.09.2017 do 17.09.2017 wystawiamy sie na Targach w Niemczech Kolonia
wiecej
Od 01.09.2017 do 04.09.2017 wystawiamy sie na targach BABY Cool W Paryzu
wiecej
Byliśmy na targach

 


wiecej
KINDE + JUGEND
wiecej

wszystkieAMAL II spółka jawna
34-210 Zembrzyce
Tarnawa Dolna 34
tel. 33 874 67 05, fax 33 874 60 29
www.amal2.pl

strzałka do góry